Sloganın burada duracak

Metin2

Bonus Silah Zırh Kask Kalkan Küpe Bilezik Kolye Pabuç
En Yüksek HP   ✓;       ✓; ✓; ✓;
En Yüksek SP           ✓; ✓; ✓;
Sersemlik Bağışıklığı       ✓;        
Yavaşlama Bağışıklığı       ✓;        
Yaşam Enerjisi ✓;     ✓;        
Zeka ✓;     ✓;        
Güç ✓;     ✓;        
Çeviklik ✓;     ✓;        
Zehirleme Şanşı ✓;   ✓;          
Sersemletme Şanşı ✓;           ✓; ✓;
Kılıç Savunması   ✓;     ✓;   ✓; ✓;
Çift El Savunması   ✓;     ✓;   ✓; ✓;
Bıçak Savunması   ✓;     ✓;   ✓; ✓;
Yelpaze Savunması   ✓;     ✓;   ✓; ✓;
Çan Savunması   ✓;     ✓;   ✓; ✓;
Oka Karşı Dayanıklılık   ✓;     ✓;   ✓; ✓;
Bonus Silah Zırh Kask Kalkan Küpe Bilezik Kolye Pabuç
Saldırı Hızı     ✓;         ✓;
Hareket Hızı         ✓;      
Büyü Hızı ✓; ✓;            
HP Üretimi     ✓;       ✓;  
SP Üretimi     ✓;       ✓;  
Kritik Vuruş ✓;           ✓; ✓;
Delici Vuruş ✓;         ✓; ✓;  
Yarı İnsan ✓;   ✓; ✓; ✓; ✓;    
Büyü Savunması   ✓; ✓;     ✓;    
Bloklama       ✓;        
Yansıtma   ✓;   ✓;        
Ateşe Karşı Dayanıklılık   ✓; ✓;     ✓;    
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık   ✓; ✓;     ✓;    
Rüzgara Karşı Dayanıklılık   ✓; ✓;     ✓;    
Zehre Karşı Koyma         ✓;      
Bonus Silah Zırh Kask Kalkan Küpe Bilezik Kolye Pabuç
İki Kat Yang Kazanma       ✓;     ✓; ✓;
İki Kat Eşya Düşürme         ✓; ✓;    
İki Kat Tecrübe Kazanma       ✓;     ✓; ✓;
Hasarı HP’den Emme   ✓;       ✓;    
Hasarı SP’den Emme   ✓; ✓;       ✓;  
Düşmanın SP’sini Çalma         ✓; ✓;    
Hayvanlara Karşı Güç ✓;   ✓; ✓; ✓; ✓;    
Şeytanlara Karşı Güç ✓;   ✓; ✓; ✓; ✓;    
Mistiklere Karşı Güç ✓;   ✓; ✓; ✓; ✓;    
Orklara Karşı Güç ✓;   ✓; ✓; ✓; ✓;    
Ölümsüzlere Karşı Güç ✓;   ✓; ✓; ✓; ✓;    
Saldırı Değeri   ✓;